Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/53384/1073/26-1-1993 - ΦΕΚ 72/Β/16-2-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε:
Ότι είναι βυζαντινό μνημείο το κάστρο, που βρίσκεται στην Κοινότητα Μαλαθύρου Κισάμου Χανίων ".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βυζαντινό Κάστρο
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΙΣΣΑΜΟΥ
ΜΥΘΗΜΝΗΣ
Μαλαθύρου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια