Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/14893/321/26-4-1989 - ΦΕΚ 366/Β/17-5-1989
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της ιδιοκτησίας Ειρ. Παπαδάκη στο Ξηροστέρνι Αποκορώνου Χανίων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο την ιδιοκτησία Ειρ. Παπαδάκη στο Ξηροστέρνι Αποκορώνου Χανίων, ως τυπικό χρονολογημένο δείγμα (1790) τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής του τέλους του 18ου αιώνα με μεταγενέστερες προσθήκες του β' μισού του 19ου αιώνα ".Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Ν. 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίσμα του 1790
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΒΑΜΟΥ
Ξηροστερνίου
Ξηροστέρνιον
Αστικά Κτίρια