Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ38/5177/1206 π.ε./26-1-1987 - ΦΕΚ 250/Β/19-5-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου μνημείου συγκροτήματος στον οικισμό Λιτσάρδα κοινότητας Ξηροστερνίου Χανίων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε το κτίσμα ιδιοκτησίας Μ. Ανδριανάκη στον οικισμό Λιτσάρδας, Κοινότητας Ξηροστερνίου, επαρχίας Αποκορώνου Ν. Χανίων, ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, επειδή αποτελεί χαρακτηριστικό συγκρότημα του τέλους του 18ου αιώνα.

Κ.Ν. 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίσμα τέλους 18ου αι.
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΒΑΜΟΥ
Ξηροστερνίου
Λιτσάρδα
Οικιστικά Σύνολα