Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2661/45656/6-10-1989 - ΦΕΚ 836/Β/1-11-1989
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου της οικίας Γύπαρη στην Ασή Γωνιά Σφακίων Κρήτης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950 την οικία Γύπαρη στην Ασή Γωνιά Σφακίων Κρήτης, διότι σ' αυτήν έζησαν μέλη της ιστορικής οικογένειας Γύπαρη, τα οποία πολέμησαν στους εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες κατά των ξένων κατακτητών από το 1866 (Κρητική εξέγερση) μέχρι το Β' Παγκόσμιο πόλεμο. Επίσης παρουσιάζει ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά τύπο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία Κ. Γύπαρη
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
Ασή Γωνιάς

Αστικά Κτίρια