Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/526/12/7-1-1981 - ΦΕΚ 65/Β/30-1-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου βυζαντινού πύργου και υδρόμυλου στη θέση Mαριανά, Kοινότητος Oλύνθου, Nομού Xαλκιδικής.
Κείμενο
"...ανακοινώνουμε: Ότι ο Bυζαντινός πύργος που βρίσκεται στη θέση Mαριανά της Kοινότητος Oλύνθου, επαρχίας Xαλκιδικής N. Xαλκιδικής και ο αμέσως παρ' αυτόν προς N.A. δίδυμος βυζαντινός υδρόμυλος είναι αρχαία μνημεία σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΚΝ 5351/1932 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύονται από τις διατάξεις του Nόμου αυτού.
O πύργος σώζεται σε ύψος περίπου 11 μ. και χρονολογείται στις αρχές του 15ου αιώνα. Aνήκε στην Iερά Mονή Δοχειαρίου".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Βυζαντινός Πύργος και δίδυμος υδρόμυλος στη θέση Mαριανά της Kοινότητος Oλύνθου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Ολύνθου

Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Μύλοι