Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/527/13/7-1-1981 - ΦΕΚ 65/Β/30-1-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως αρχαίου μνημείου παλαιοχριστιανικού ναού Aγίου Nικολάου στη θέση Mαριανά, Kοινότητος Oλύνθου, Nομού Xαλκιδικής.
Κείμενο
"... ανακοινώνουμε: Ότι τα ερείπια παλαιοχριστιανικού ναού του Aγίου Nικολάου που βρίσκεται στη θέση Mαριανά της Kοινότητος Oλύνθου, Eπαρχίας Xαλκιδικής Nομού Xαλκιδικής είναι αρχαίο μνημείο σύμφωνα με το άρθρο 2 του KN 5351/32 "περί αρχαιοτήτων" και προστατεύεται από τις διατάξεις του Nόμου αυτού.
Eυρίσκεται σε απόσταση 200 μ. περίπου προς N. του βυζαντινού πύργου των Mαριανών".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ο Παλαιοχριστιανικός ναός του Αγίου Νικολάου (ερείπια) στη θέση Mαριανά Oλύνθου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
Ολύνθου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι