Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 23162/811/15-9-1948 - ΦΕΓΔΔ 15/26-11-1948
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Κηρύσσομεν ιστορικά διατηρητέα τα κάτωθι Παλαιοχριστιανικά, Μεσαιωνικά και νεότερα μνημεία της Κω:
1) Το Μεσαιωνικόν Φρούριον.
2) Τα λείψανα των τειχών, πύργων και θυρών της Μεσαιωνικής πόλεως.
3) Την ιπποτικήν οικίαν με τα στέμματα του Ντελ Καρρέτο και Ιππότου Σανς, επί της ακτής Μιαούλη, αρ. 4.
4) Το Παλαιοχριστιανικόν Βαπτιστήριον Άγιος Ιωάννης εν τω Νεκροταφείω.
5) Τον Ιερόν Ναόν της Αγίας Αικατερίνης πλησίον του Νεκροταφείου.
6) Τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού εντός των τειχών της Μεσαιωνικής πόλεως.
7) Τον Ιερό Ναό της Παναγίας της Γοργοεπηκόου, εντός των τειχών της Μεσαιωνικής πόλεως.
8) Το Ναΰδριον "'Αγιος Κωνσταντίνος" εντός των τειχών της Μεσαιωνικής πόλεως.
9) Το Ναΰδριον "'Αγιος Παντελεήμων" πλησίον της ανασκαφής των Μεγάλων Θερμών.
10) Το ναΰδριον Αγία Άννα επί του αρχαίου Σταδίου.
11) Το τζαμί Γαζή Χασάν Πασά εις θέσιν Λότζα.

Εντός της πόλεως:
12) Την Τουρκικήν κρήνην κάτωθεν του πλατάνου του Ιπποκράτους.
13) Το Ντεφτερντάρ τζαμί.
14) Το Μαρούκ Τζαμί.
15) Το Τζαμί Ατίκ.
16) Τα ερείπια της Βασιλικής του Αγίου Γαβριήλ.

Περίχωρα πόλεως και λοιπή νήσος:
17) Το τζαμί του Μουσουλμανικού χωρίου Γκερμέ.
18) Τα ερείπια της Παναγίας της Φανερωμένης παρά την οδόν Γκερμέ.
19) Το ναΰδριον "Άγιος Βασίλειος" πλησίον του Ασκληπιείου.
................................................*
21) Το ναΰδριον "Αγία Μελού" εις θέσιν Κοκκινέρι.
22) Το ναΰδριον "Ζωοδόχος Πηγή" εις θέσιν Τσουκαλαριά.
23) Την κρήνην Γενή Τσεσμέ, εις απόστασιν 4 χιλιομέτρων από της πόλεως Κω.
24) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις θέσιν Κουμπουρνού.
25) Την πηγήν Βουρίνα.
26) Τα ερείπια των οχυρών "Γαυκαλιές" εις θέσιν Μαρμάρι.
27) Τα υπολείμματα της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις θέσιν Μεσσαριά.

Περιοχή Ασφενδιού:
28) Τον Ναόν "Άγιος Ιωάννης" εις Λαγούδι.
29) Το ναΰδριον "Άγιος Γεώργιος" εις Ζια.
30) Τον Βυζαντινόν Ναόν "Ζωοδόχος Πηγή" εις θέσιν Μονάγρι.
31) Τα ερείπια και τον Ναόν εις θέσιν Τσακάλι.
32) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής του Αγίου Παύλου, εις θέσιν Ζηπάρι.
33) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις θέσιν Καπαμά, παρά την οδόν προς Ασφενδιού.

Περιοχή Λινοπότη:
34) Τον μύλο του Αγίου Πέτρου.
35) Το ναΰδριον "Άγιος Γεώργιος" εις θέσιν Λιίζον.
36) Τα λείψανα του Υδραγωγείου.

Περιοχή παλαιού και νέου Πυλίου:
37) Το Φρούριον του παλαιού Πυλίου.
38) Τον Ιερό Ναό "Άγιος Μιχαήλ" κάτωθεν του Φρουρίου του παλαιού Πυλίου.
39) Τον Ιερό Ναό Άγ. Αντώνιος κάτωθεν του Φρουρίου του παλαιού Πυλίου.
40) Τον Ιερό Ναό της Παναγίας κάτωθεν του Φρουρίου του παλαιού Πυλίου.
41) Το ναΰδριον "'Αγιος Σταυρός" επί του τάφου του Χαρμύλου εις νέον Πυλί.

Περιοχή Αντιμαχείας:
42) Το Φρούριον της Αντιμαχείας μετά των εν αυτώ ναϋδρίων του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Παρασκευής και των ερειπίων του παλαιού συνοικισμού
43) Τα δύο μικρά κτίσματα, κρήνη και δεξαμενή, έξωθεν και ΝΔ του Φρουρίου
44) Τα ερείπια της εσχάτως ανασκαφείσης παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εντός του χωρίου Αντιμαχείας.
45) Τα ερείπια της εσχάτως ανασκαφείσης παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις την θέσιν Μαστιχάρι.

Καρδάμαινα:
46) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής "Αγία Θεότης" εντός της Καρδαμαίνης.

Περιοχή Κεφάλου:
47) Τα ερείπια του φρουρίου εντός του χωρίου της Κεφάλου.
48) Τα οχυρά Βριόκαστρο, πέραν της Κεφάλου.
49) Το ναΰδριον "Παναγία η Παλατιανή" επί των ερειπίων του αρχαίου ναού.
50) Τα ερείπια της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής εις θέσιν Καμάρες.
51) Τα ερείπια του συμπλέγματος των Παλαιοχριστιανικών Βασιλικών του Αγίου Στεφάνου.


ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις *Το σημείο 20) παραλείπεται στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: Ι. Ναός Αγίας Αικατερίνης
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: Ι. Ναός Αγίου Βασιλείου
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: Ι. Ναός Παναγίας Γοργοεπηκόου
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: Ι. Ναός του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: λείψανα τειχών, πύργων και θυρών στη μεσαιωνική πόλη
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: μουσουλμανικό τέμενος Κερμετέ (τζαμί στο Πλατάνι)
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: ναΰδριο "Αγία Μελού" στη θέση "Κοκκινονέρι"
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: το Ντεφτερντάρ Τζαμί
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: το Τζαμί Ατίκ
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Aρχαιολογικός χώρος περιοχής Δήμου Κω: το Τζαμί Γαζή Χασάν Πασά στη θέση "Λότζα"
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Καρδάμαινας
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Καρδαμαίνης

Ακροπόλεις
Αμυντικά Συγκροτήματα
Θέατρα / Ωδεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Κεφάλου
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Κεφάλου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαιολογικός χώρος Λινοποτίου: λείψανα υδραγωγείου και ελληνιστική νεκρόπολη
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Λινοπότης
Συστήματα Ύδρευσης
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος Παλαιού Πυλίου, Δήμου Δικαίου, νήσου Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Πυλίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Βυζαντινός Ι. Ναός Ζωοδόχου Πηγής στη θέση "Μονάγρι" Ασφενδιού Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Δυτικός Aρχαιολογικός χώρος στο κέντρο της πόλης Κω: Ι. Ναός Αγίου Παντελεήμονα
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια βασιλικής Αγίου Γαβριήλ στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια και ναός στη θέση "Τσακάλι" Ασφενδιού Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση "Κουμπουρνού" Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ερείπια Παναγίας Φανερωμένης στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός "Άγιος Μιχαήλ" στο Παλιό Πυλί Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Πυλίου
Πυλίον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ι. Ναός Αγίου Ιωάννου στο Λαγούδι - Ζια Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Λαγούδι-Ζια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ιπποτική οικία στην ακτή Μιαούλη 4 στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Αστικά Κτίρια
Κρήνη Γενή Τσεσμέ στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Κρήνη και δεξαμενή κοντά στο φρούριο της Αντιμαχείας στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Αντιμαχείας

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Μύλος Αγίου Πέτρου στον Λινοπότη Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Λινοπότης
Αγροτική Οικονομία
Μύλοι
Ναΰδριο "Άγιος Κωνσταντίνος" στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Άγιος Σταυρός" στο Πυλί Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Πυλίου
Πυλίον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο "Ζωοδόχος Πηγή" στη θέση "Τσουκαλαριά" Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Αγίας Άννης στο αρχαίο στάδιο Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Αγίου Γεωργίου στη θέση "Λιίζο" Λινοπότη Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Λινοπότης
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο Αγίου Γεωργίου στο Λαγούδι - Ζια Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Λαγούδι-Ζια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναΰδριο η Παναγία η Παλατιανή στον Κέφαλο Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Κεφάλου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Ιερά
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Οχυρά Βριόκαστρο στον Κέφαλο Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Κεφάλου

Αμυντικά Συγκροτήματα
Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίου Παύλου στο Ζηπάρι Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Ζηπάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στη θέση "Καπαμάς" Ασφενδιού Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στην Αντιμάχεια Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Αντιμαχείας
Αντιμάχεια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική Βασιλική στην θέση Καμάρες
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Κεφάλου

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανική βασιλική στο Μαστιχάρι Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Αντιμαχείας
Μαστιχάριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Παλαιοχριστιανικό Βαπτιστήριο Άγιος Ιωάννης στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι
Πηγή Βουρίνα στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Τα ερείπια των οχυρών "Βουκολιές" στη θέση "Μαρμάρι" Λινοπότη Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΔΙΚΑΙΟΥ
Ασφενδιού
Λινοπότης
Αμυντικά Συγκροτήματα
Το Μαρούκ Τζαμί στην οδό Ηφαίστου στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Ισλαμικά Τεμένη
Θρησκευτικοί Χώροι
Το μεσαιωνικό φρούριο Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια
Τουρκική κρήνη στην πλατεία πλατάνου Ιπποκράτους στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω
Κως
Συστήματα Ύδρευσης
Κρήνες
Υπολείμματα παλαιοχριστιανικής βασιλικής στη θέση "Μεσσαριά" Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΚΩ
Κω

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Φρούριο Αντιμαχείας με ναΰδρια του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Παρασκευής και ερείπια οικισμού στην Κω
ΚΩ
ΚΩ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ
Αντιμαχείας

Αμυντικά Συγκροτήματα
Οικιστικά Σύνολα
Κάστρα / Φρούρια
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι