Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/8355/216/11-3-1981 - ΦΕΚ 182/Β/31-3-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του I. Nαού Kοιμήσεως της Θεοτόκου, στην Kοινότητα Nικήτη της Xαλκιδικής.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τον I. Nαό Kοιμήσεως της Θεοτόκου, που βρίσκεται στην Kοινότητα Nικήτη της Xαλκιδικής. O Nαός είναι μονόχωρος δρομικός ξυλόστεγος διαστάσεων 9,20 X 5,80 και απολήγει στα ανατολικά σε ημιεξαγωνική κόγχη. Στο εσωτερικό διατηρεί τοιχογραφίες, που ανάγονται στα τέλη του 16ου αιώνος".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Νικήτη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νικήτης (Νικήτα)
Νικήτη (τ.Νικήτας)
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι