Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ35/48735/1098/2-10-1984 - ΦΕΚ 891/Β/20-12-1984
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός παλαιοχριστιανικής βασιλικής στον Άγιο Γεώργιο Νικήτης Χαλκιδικής ως αρχαίου μνημείου.
Κείμενο
"... αποφασίζουμε : Ότι η Παλαιοχριστιανική βασιλική που έχει ανασκαφεί στη θέση "Άγιος Γεώργιος Nικήτης", N. Xαλκιδικής και που αποτελεί τμήμα αξιόλογου παλαιοχριστιανκού οικισμού, με ζώνη προστασίας πλάτους 100 μ. γύρω απ' αυτήν, είναι αρχαίο μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του KN 5351/32.
H Bασιλική είναι τρίκλιτη (διαστάσεων 25 μ. X 15.80 μ.) με υπερώο και σύνθρονο στην κόγχη του Iερού και χρονολογείται στο α' μισό του 5ου αι.
Διατηρεί τους τοίχους της σε ύψος ως 2 μ. και διασώζει επιγραφές, ψηφιδωτά μαρμαροθετήματα, τοιχογραφίες και αρχιτεκτονικά μέλη".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Η Παλαιοχριστιανική βασιλική του Αγίου Γεωργίου στη Νικήτη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Νικήτης (Νικήτα)

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι