Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/3232/55173/29-10-1992 - ΦΕΚ 704/Β/27-11-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του N 1469/50, το παλαιό Παρθεναγωγείο Γαλαξειδίου, ιδιοκτησίας του Δήμου Γαλαξειδίου, διότι αποτέλεσε ένα από τα ελάχιστα κέντρα εκπαίδευσης των κορασίδων της περιοχής Φωκίδας και διάδοσης των Eλληνικών Γραμμάτων κατά τα τέλη του 19ου και αρχές του 20ού αιώνα και επειδή είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με αξιόλογα επιμέρους μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία".

KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Παλαιό Παρθεναγωγείο Γαλαξιδίου, ιδ. του δήμου
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Γαλαξιδίου
Γαλαξίδιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας