Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2742/44591/17-11-1987 - ΦΕΚ 710/Β/10-12-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του κτιρίου ου Kαποδιστριακού Σχολείου Γαλαξειδίου στη θέση "Κούκουνα" ιδιοκτησίας Hλία Θεοχάρη και Xαράλ. Παρίλη.
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/50, το κτίριο του Kαποδιστριακού Σχολείου Γαλαξειδίου ιδιοκτησίας Hλία Θεοχάρη και Xαράλ. Παφίλη, γιατί αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα αρχιτεκτονικής δημοσίου εκπαιδευτηρίου, σημαντικό για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής των αρχών του 19ου αιώνα".


KN 5351/1932, άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο του Καποδιστριακού Σχολείου Γαλαξιδίου, ιδ. Hλία Θεοχάρη και X. Παφίλη
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΔΕΛΦΩΝ
ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Γαλαξιδίου
Γαλαξίδιον
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας