Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ34/32368/713/17-5-1982 - ΦΕΚ 391/Β/21-6-1982
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του Ι. Ναού Αγ. Δημητρίου στο χωριό Αρέθουσα Ν. Θεσσαλονίκης.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε ότι ο Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται στό χωριό Αρέθουσα του Ν. Θεσσαλονίκης, είναι ιστορικό διατηρητέο μνημείο, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα τοπικής ναοδομίας των αρχών του 19ου αιώνα. Κτίσθηκε στα 1819 με την μορφή τρίκλιτης ξυλόστεγης βασιλικής και έχει αξιόλογο τέμπλο και εικόνες".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΟΛΒΗΣ
ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
Αρέθουσας
Αρέθουσα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι