Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/Φ38/67339/1474/20-12-1984 - ΦΕΚ 47/Β/29-1-1985
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός κτισμάτων στο Κατωχώρι Κυδωνίας ως ιστορικών διτηρητέων μνημείων.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία τα παρακάτω κτίσματα, που βρίσκονται στο Κατοχώρι Κυδωνίας Ν. Χανίων:
α) Το ναό Αγίων Νέστορος και Δημητρίου, δείγμα Δυτικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής της όψιμης Ενετοκρατίας με υστερογοτθικό χαρακτήρα.
β) Την Ενετική έπαυλη δυτικά από το ναό των Αγίων Νέστορος και Δημητρίου, άριστο δείγμα κοσμικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 16ου αιώνα ή των αρχών του17ου αιώνα στην Κρήτη.
γ) Τον Τουρκικό οχυρωματικό πύργο ιδιοκτησίας Γ. Κουρουπού, δείγμα ιδιωτικής οχυρωματικής τέχνης των χρόνων της Τουρκοκρατίας με καταβολές στην προγενέστερη αρχιτεκτονική παράδοση της Κρήτης."

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-02-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ενετική έπαυλη
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ
Κοντοπούλων
Κατωχώριον
Αστικά Κτίρια
Ι.Ν. Αγίων Νέστορος και Δημητρίου
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ
Κοντοπούλων
Κατωχώριον
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Τουρκικός οχυρωματικός πύργος
ΧΑΝΙΩΝ
ΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΡΑΜΙΩΝ
Κοντοπούλων
Κατωχώριον
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι