Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/462/12262/15-3-1993 - ΦΕΚ 206/Β/26-3-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 1469/1950, το κτιριακό συγκρότημα στο Αλικιανό Ν. Χανίων (Μετόχι Ησυχάκη) επειδή παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής, όπως αυτή εξελίχθηκε από τα φεουδαρχικά σπίτια των Ενετών στα Τουρκικά μετόχια και αργότερα στα ελληνικά αγροτικά συγκροτήματα. Επίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία του τόπου και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής, δεδομένου ότι υπήρξε το αρχηγείο του Συνταγματάρχη Τιμολέοντα Βάσσου, αρχηγού του αγώνα εναντίον των Τούρκων το 1897.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Μετόχι Ησυχάκη
ΧΑΝΙΩΝ
ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
Αλικιανού
Αλικιανός
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Θρησκευτικοί Χώροι