Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/53232/1568 π.ε./22-12-1995 - ΦΕΚ 49/Β/19-1-1996
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη κοιμητηριακού ναού Αγ. Γεωργίου και ομώνυμου ναΐσκου στην Κορησό Ν. Καστοριάς ως κτίσμα που έχει ανάγκη από ειδική κρατική προστασία.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε τον κοιμητηριακό ναό Αγ. Γεωργίου στην Κορησό Ν. Καστοριάς και τον ομώνυμο ναΐσκο ιστορικά διατηρητέα μνημεία και ως κτίσματα που έχουν ανάγκη από ειδική κρατική προστασία.
Πρόκειται για δύο ναούς, τον κοιμητηριακό του Αγ. Γεωργίου, τρίκλιτη βασιλική με αξιόλογο ξυλόγλυπτο τέμπλο και εικόνες του 1887, και το μικρό ομώνυμο ναΐσκο του 18ου αιώνα με σημαντικό γραπτό και ξυλόγλυπτo διάκοσμο, ο ναΐσκος του Αγ. Γεωργίου αποτελεί το παλιότερο ιστορικό μνημείο της Κορησού, συνδεόμενο άμεσα με τον μακεδονικό αγώνα, καθώς και με αιματηρές μάχες μεταξύ σχιματιστικών και πατριαρχικών κατά τα έτη 1902 και 1908."

Ν.1469 / 1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κοιμητηριακός Ναός Αγίου Γεωργίου και ομώνυμος ναΐσκος
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Κορησού
Κορησός
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι