Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α/Φ25/49369/4210/10-4-1976 - ΦΕΚ 572/Β/29-4-1976
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού του Ι. Ναού της Μονής Αγίου Αθανασίου της Κοινότητος Σπήλιου - Αγίου Ηλία.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικόν διατηρητέον μνημείον τον Ι. Ναόν της Μονής Αγίου Αθανασίου, της ανηκούσης εις την Κοινότητα Σπήλιου - Αγίου Ηλία, Επαρχίας Βοΐου, διότι εκτός του ότι η Μονή εντός της οποίας ευρίσκεται ο εν λόγω ναός παρουσιάζει αρχαιολογικόν και ιστορικόν ενδιαφέρον αύτη εχρησίμευσε κατά τους χρόνους της δουλείας ως κρυφόν σχολείον και κατά τον Μακεδονικόν αγώνα ως τόπος συνεδριάσεως των επιτροπών του αγώνος. Ο περί ού ο λόγος Ναός είναι κατάγραφος τοιχογραφιών του έτους 1785 εις τον κυρίως ναόν και του έτους 1787 εις τον νάρθηκα."

ΚΝ 5351/1932 , άρθρο 52 , Ν.Δ. 175 / 73
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 21-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός της Μονής Αγίου Αθανασίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Σπήλιου
Σπήλιος
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι