Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/6453/124/28-5-1991 - ΦΕΚ 866/Β/23-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Την κήρυξη του ιερού ναού Αγίου Δημητρίου κοινότητας Πτελέας Καστοριάς ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας με ζώνη προστασίας 8μ. γύρω από αυτό.
Πρόκειται γιά τρίκλιτη βασιλική διακοσμημένη με τοιχογραφίες στην αψίδα του ιερού Βήματος καθώς και στην κόγχη της πρόθεσης του ιερού που αποτελούν δείγματα τέχνης που επικρατεί στο τέλος του 19ου αιώνα."

Ν.5351/ 1932, Ν.1469 / 1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
Πτελέας
Πτελέα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι