Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1173/81/2-2-1987 - ΦΕΚ 109/Β/9-3-1987
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου του σπιτιού που φιλοξενήθηκε και σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς, στο ομώνυμο χωριό του Νομού Καστοριάς.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1469 /50 το σπίτι όπου φιλοξενήθηκε και σκοτώθηκε ο Παύλος Μελάς στο ομώνυμο χωριό του Ν. Καστοριάς, γιατί αποτελεί πολύτιμο σημείο αναφοράς και ιστορικής μνήμης στο Μακεδονικό αγώνα και ειδικότερα στον εθνομάρτυρα Παύλο Μελά.
Πρόκειται γιά διόροφο, λόγω της κλίσης του εδάφους, κτίσμα, με λιθόκτιστους τοίχους και τετράρριχτη ξύλινη κεραμοσκεπή στέγη. Τα λιγοστά ανοίγματα ενώνουν την βαριά κατασκευή των τοίχων και δίνουν φρουριακή μορφή στον όγκο του.
Τον Οκτώβρη του 1904 ο Παύλος Μελάς και οι άνδρες του φιλοξενήθηκαν στο χωριό. Σε μια μάχη που ακολούθησε με ένα Τουρκικό απόσπασμα τραυματίστηκε ο Παύλος Μελάς και πέθανε στο παραπάνω αναφερόμενο σπίτι που ήταν φιλοξενούμενος."

Ν.5351 / 1932 , άρθρο 52, Ν.1469 / 1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Σπίτι Παύλου Μελά
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΡΕΣΤΙΩΝ
Μελά
Μελάς
Αστικά Κτίρια