Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β/Φ36/51050/1184/24-1-1991 - ΦΕΚ 298/Β/8-5-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Την κήρυξη του κοιμητηριακού Ναού Αγίου Νικολάου οικισμού Λαχανοκήπων Κοινότητας Λακκωμάτων Καστοριάς ως μνημείου χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας με ζώνη προστασίας οκτώ (8) μέτρων γύρω από αυτό.
Πρόκειται γιά μονόκλιτη βασιλική διακοσμημένη με τοιχογραφίες στην αψίδα του Ιερού Βήματος και στην κόγχη της πρόθεσης που αποτελούν ενδιαφέροντα δείγματα λαϊκής ζωγραφικής των αρχών του 19ου αιώνα."

Ν.1469 / 1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Νικολάου
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Λακκωμάτων
Λαχανόκηποι
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι