Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/6465/122/28-5-1991 - ΦΕΚ 866/Β/23-10-1991
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Ανακοινώνουμε : Τον χαρακτηρισμό του ιερού ναού Αγ. Αλυπίου Ελεούσας Καστοριάς ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου με ζώνη προστασίας 8 μέτρων γύρω από αυτό.
Πρόκειται γιά μονόχωρη βασιλική, κατάγραφη με τοιχογραφίες που χρονολογούνται στο 12ο αιώνα ".

ΚΝ 5351/1932 , άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Αλυπίου Ελεούσας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Καστοριάς
Καστορία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι