Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/929/15422/20-6-1988 - ΦΕΚ 494/Β/14-7-1988
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργα τέχνης και ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία που χρειάζονται ειδική κρατική προστασία συμφώνως προς τις διατάξεις του Ν.1469 /50, τα δύο παλαιά και μοναδικά γεφύρια της Παλιάς Ζούζουλης Επταχωρίου Καστοριάς, διότι είναι στοιχεία, πολύτιμα γιά τη μελέτη της εξέλιξης της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και της γεφυροποιΐας στην περιοχή αυτή όπου συναντιέται η Δυτ. Μακεδονία με την Ήπειρο ".

ΚΝ 5351 / 1932, άρθρο 52
Ν 1469 / 1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Δύο Παλαιά Γεφύρια
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
Ζούζουλης
Ζούζουλη
Γέφυρες