Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ Α/Φ25/23939/16-7-1973 - ΦΕΚ 856/Β/25-7-1973
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ιστορικών διατηρητέων μνημείων εις Νομόν Καστορίας.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζομεν ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία το καθολικόν της Ι. Μονής Αγίου Γεωργίου της Κοινότητος Επταχωρίου Ν. Καστορίας και τον πλησίον αυτού ευρισκόμενον ναΐσκον της Παναγίας ".

ΚΝ 5351/1932 , άρθρο 52
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Καθολικό Μονής Αγ. Γεωργίου και Ναΐσκος της Παναγίας
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΑΡΡΕΝΩΝ
Επταχωρίου
Επταχώρι
Μοναστηριακά Συγκροτήματα
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι