Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/49443/1076/25-4-1990 - ΦΕΚ 358/Β/18-6-1990
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ι.Ν. Αγ. Ζαχαρία Γράμμου Ν. Καστοριάς ως ιστορικού και διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: Τον χαρακτηρισμό του Ι.Ν. Αγ. Ζαχαρία στην περιοχή του Γράμμου Ν. Καστοριάς ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου. Πρόκειται για ναό μονόχωρο σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλλο, της εποχής της Τουρκοκρατίας, αξιόλογο και ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή κατάγραφο εσωτερικά με τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, που σχετίζονται με τους Ληνοτοπίτες ζωγράφους".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 08-04-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ναός Αγίου Ζαχαρία
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
ΓΡΑΜΟΥ
Γράμου
Γράμος
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι