Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ17/33353/1147/18-6-1981 - ΦΕΚ 660/Β/19-10-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί κηρύξεως αρχαίας Διοκλητιανουπόλεως στη θέση Αρμενοχώρι στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς.
Κείμενο
"Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο και διατηρητέο ιστορικό τόπο την περιοχή που περικλείεται από τη γραμμή των αρχαίων τειχών στη θέση Αρμενοχώρι στο Άργος Ορεστικό (όπως φαίνεται στο τοπογραφικό που δημοσιεύεται) και η οποία ταυτίζεται με την αρχαία Διοκλητιανούπολη όπου ήδη έχουν αποκαλυφθεί αρχαιότητες.
Αναλυτικά αναφέρονται όλοι οι αριθμοί αγροτεμαχίων που βρίσκονται στον υπό κήρυξη χώρο:
358 ως 367 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 459 ως και 490 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 385 ως και 409 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 429,434,436,438, ως και 458 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) 434, 506, ως και 526 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών 2376, 2381, ως και 2388 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών) και δύο φορές το 2388, 2411, ως και 2418 (συμπεριλαμβανομένων όλων των ενδιαμέσων αριθμών)".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαία Διοκλητιανούπολη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΡΕΣΤΙΔΟΣ
ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
Άργους Ορεστικού
Άργος Ορεστικόν
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα