Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/1442/29737/15-5-1995 - ΦΕΚ 636/Β/18-7-1995
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο το κονάκι ΚOEΝ, ιδιοκτησίας κληρονόμων Aθανασίας και Eλευθερίας Mαργαρίτη Καραγιώτα στην Aστρίτσα Νομού Καρδίτσας, διότι αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα Aρχιτεκτονικής, όπως αυτή διαμορφώθηκε στο τέλος του περασμένου αιώνα στην περιοχή αυτή και είναι σημαντικό για τη μελέτη της Ιστορίας της Aρχιτεκτονικής.
Eπίσης αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής, αφού συνδέεται άμεσα με τους αγώνες των Κολίγων εναντίον των τσιφλικάδων της Θεσσαλίας".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52.
Ν 1469/1950.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κονάκι ΚΟΕΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΠΑΛΑΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ
Αστρίτσης
Αστρίτσα
Αστικά Κτίρια