Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ 17/26707/1328/16-3-2012 - ΦΕΚ 104/ΑΑΠ/3-4-2012
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικών χώρων των θέσεων «Γραμμή» και «Κόμβος» Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Κείμενο
Κηρύσσουμε - οριοθετούμε ως αρχαιολογικούς χώρους τις θέσεις «Κόμβος» και «Γραμμή» Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λόγους προστασίας των αρχαιοτήτων που έχουν αποκαλυφθεί στις ως άνω θέσεις και αφορούν σε διαχρονική κατοίκηση της περιοχής από τη νεολιθική περίοδο μέχρι και τα υστερορρωμαϊκά χρόνια. Ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Κόμβος» οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1, 2, 3 ... 27, 28, 1, όπως αυτά σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000. Ο αρχαιολογικός χώρος στη θέση «Γραμμή» οριοθετείται από την πολυγωνική γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 29, 30, 31 ... 46, 47, 29, όπως αυτά σημειώνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5.000.


Αρχαιολογικός Χώρος "Κόμβος" Αψάλου, Δ. Αλμωπίας Π.Ε Πέλλας
Πίνακας Συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 Χ Υ
1 3268_1 Εδεσσα 336912,50 4528039,98
2 3268_1 Εδεσσα 336995,05 4528101,10
3 3268_1 Εδεσσα 336976,04 4528124,92
4 3268_1 Εδεσσα 337012,89 4528146,69
5 3268_1 Εδεσσα 337028,43 4528127,03
6 3268_1 Εδεσσα 337128,14 4528176,77
7 3268_2 Εδεσσα 337133,70 4528167,51
8 3268_2 Εδεσσα 337195,38 4528198,47
9 3268_2 Εδεσσα 337311,73 4528021,11
10 3268_2 Εδεσσα 337279,25 4527989,98
11 3268_2 Εδεσσα 337284,81 4527983,36
12 3268_2 Εδεσσα 337249,62 4527949,23
13 3268_2 Εδεσσα 337234,27 4527964.31
14 3268_2 Εδεσσα 337169,71 4527897,37
15 3268_2 Εδεσσα 337121,56 4527840,75
16 3268_1 Εδεσσα 337103,04 4527801,86
17 3268_2 Εδεσσα 337192,76 4527732,80
18 3268_2 Εδεσσα 337163,10 4527628,82
19 3268_1 Εδεσσα 337001,17 4527682,00
20 3268_1 Εδεσσα 337057,13 4527697,35
21 3268_1 Εδεσσα 337049,20 4527717,72
22 3268_1 Εδεσσα 337002,43 4527729,76
23 3268_1 Εδεσσα 336981,93 4527741,27
24 3268_1 Εδεσσα 336988,67 4527754,23
25 3268_1 Εδεσσα 336903,54 4527809,00
26 3268_1 Εδεσσα 336979,21 4527898,43
27 3268_1 Εδεσσα 336932,85 4527928,99
28 3268_1 Εδεσσα 336968,37 4527975,69


Αρχαιολογικός Χώρος "Γραμμή" Αψάλου, Δ. Αλμωπίας Π.Ε. Πέλλας
Πίνακας Συντεταγμένων ΕΓΣΑ'87
ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1:5000 Φ.Χ. 1:50000 Χ Υ
29 3258_7 Εδεσσα 336580,22 4529357,08
30 3258_7 Εδεσσα 336642,66 4529367,53
31 3258_7 Εδεσσα 336713,84 4529349,15
32 3258_7 Εδεσσα 336745,59 4529403,39
33 3258_7 Εδεσσα 336773,37 4529392,80
34 3258_7 Εδεσσα 336781,31 4529405,90
35 3258_7 Εδεσσα 336819,67 4529391,35
36 3258_7 Εδεσσα 336842,16 4529383,94
37 3258_7 Εδεσσα 336889,26 4529338,69
38 3258_7 Εδεσσα 336941,64 4529278,37
39 3258_7 Εδεσσα 336923,65 4529265,14
40 3268_1 Εδεσσα 336958,58 4529218,18
41 3268_1 Εδεσσα 336880,52 4529161,69
42 3268_1 Εδεσσα 336844,24 4529217,38
43 3268_1 Εδεσσα 336747,27 4529152,16
44 3268_1 Εδεσσα 336726,27 4529176,77
45 3268_1 Εδεσσα 336627,02 4529159,97
46 3258_7 Εδεσσα 336604,56 4529297,16
47 3258_7 Εδεσσα 336597,42 4529295,57
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-04-2013
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος της θέσης «Γραμμή» Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αψάλου
¶ψαλος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαιολογικός χώρος της θέσης «Κόμβου» Αψάλου, Δήμου Αλμωπίας, Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΠΕΛΛΑΣ
ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Αψάλου
¶ψαλος
Αρχαιολογικές Θέσεις