Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/71650/3665/29-7-2009 - ΦΕΚ 398/ΑΑΠ/13-8-2009
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της νησίδας «Γαυδοπούλα» Νομού Χανίων.
Κείμενο
Κηρύσσουμε ως αρχαιολογικό χώρο και τον οριοθετούμε με σημεία και συντεταγμένες τη νησίδα «Γαυδοπούλα» Νομού Χανίων με βάση τα δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3028/2002. Συγκεκριμένα, εντός του αρχαιολογικού χώρου έχουν εντοπιστεί τρεις (3) αρχαιολογικές θέσεις με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και διάσπαρτη κεραμική, που καλύπτει όλες τις περιόδους από τη μινωική εποχή ως τα χρόνια της τουρκοκρατίας.Ως εκ τούτου, τα όρια του αρχαιολογικού χώρου ορίζονται από τα σημεία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64, 65, 66, 67, 1, σύμφωνα και με το συνημμένο απόσπασμα χάρτη ΓΥΣ 1:5.000, τα οποία αντιστοιχούν στο συνημμένο επίσης πίνακα συντεταγμένων.Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ ΚΥΡΗΞΗΣ
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΑΥΔΟΠΟΥΛΑΣ
(Ελληνικό Γεωδατικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87)

1 25008,13 70641,72
2 25010,60 70682,61
3 25041,45 70686,37
4 25079,20 70705,23
5 25157,60 70716,84
6 25342,72 70642,97
7 25440,11 70600,25
8 25596,51 70523,15
9 25690,47 70384,24
10 25749,91 70327,75
11 25818,69 70264,84
12 26025,42 70165,19
13 26206,26 70026,62
14 26266,76 69954,13
15 26362,46 69935,37
16 26494,38 69617,87
17 26853,57 69561,73
18 26962,28 69505,40
19 27058,62 69392,95
20 27039,51 69242,33
21 27031,19 69189,55
22 27058,22 69145,09
23 27130,96 62989,42
24 27161,62 68843,85
25 27174,55 68668,98
26 27188,47 68598,10
27 27192,06 68487,08
28 27154,34 68470,72
29 27118,07 68495,37
30 26969,06 68499,80
31 26859,36 68475,07
32 26720,78 68361,86
33 26654,63 68384,98
34 36593,50 68418,98
35 26490,74 68541,21
36 26475,53 68566,84
37 26463,10 68630,56
38 26472,71 68656,81
39 26512,41 68655,11
40 26510,96 68730,48
41 26551,92 68753,11
42 26484,75 68873,34
43 26478,77 68970,11
44 26306,92 69025,78
45 26156,40 69755,09
46 25957,68 69263,04
47 25934,30 69283,31
48 25905,15 69396,12
49 25887,19 69430,32
50 25748,59 69502,63
51 25620,28 69603,66
52 25564,28 69615,29
53 25510,97 69709,66
54 25531,29 69743,11
55 25485,35 69855,59
56 25445,85 69939,06
57 25397,78 69972,03
58 25360,51 70020,32
59 25346,29 70132,93
60 25210,44 70161,27
61 25156,77 70200,27
62 25141,40 70227,40
63 25127,90 70296,38
64 25083,47 70385,46
65 25066,26 70472,25
66 25065,12 70512,71
67 25019,16 70609,39
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος της νησίδας «Γαυδοπούλα» Νομού Χανίων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΓΑΥΔΟΥ


Γαυδοπούλα (νησίς)
Αρχαιολογικές Θέσεις
Τμήματα Κτιρίου