Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ45/537/4/30-12-2008 - ΦΕΚ 12ΑΑΠ/20-1-2009
Τίτλος ΦΕΚ Προσωρινή οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου της Καρδαμύλης Δ. Λεύκτρου, Ν.Μεσσηνίας.
Κείμενο
Σε συνέχεια των ανωτέρω (4) και (5) σχετικών και ενόψει της προώθησης της διαδικασίας Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) Δήμου Λεύκτρου Νομού Μεσσηνίας οριοθετούμε προσωρινά τον αρχαιολογικό χώρο της Καρδαμύλης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», άρθρο 12, παρ. 2, διότι εντός των ορίων του απαντά ένα από τα σημαντικότερα μνημειακά σύνολα της Μεσσηνιακής Μάνης, με αδιάλειπτη συνέχεια από τους αρχαίους έως τους μεταβυζαντινούς και νεώτερους χρόνους.Αναλυτικότερα τα μνημεία που βρίσκονται εντός των ορίων του οικισμού της Καρδαμύλης είναι τα κάτωθι:
ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΗ΄ ΕΠΚΑ
1.
Ελληνιστικοί θαλαμοειδείς τάφοι «Διοσκούρων».
2.
Αρχαία Ακρόπολη.
3.
Αρχαία Λατομεία
4.
Ελληνιστικοί κιβωτιόσχημοι τάφοι.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 26ης ΕΒΑ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
1.
Άγιος Σπυρίδωνας (οικογενειακός των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων μέσα στο ομώνυμο οχυρωμένο συγκρότημα).
2.
Άγιοι Θεόδωροι (κοιμητηριακός κοντά στο οχυρωμένο συγκρότημα των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων).
3.
Άγιος Νικόλαος (κοντά στο οχυρωμένο συγκρότημα των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων).
4.
Παναγία (Εννιάμερα).
5.
Άγιος Ιωάννης.
6.
Άγιος Δημήτριος.
7.
Κοίμηση Θεοτόκου (σημερινός ενοριακός).
8.
Άγιος Νικόλαος (στη νήσο Μερόπη).
9.
Ερειπωμένη εκκλησία στη νήσο Μερόπη

ΚΟΣΜΙΚΑ

ΟΙΚΙΕΣ

1.
Πυργόσπιτο Ιωάννη Τρουπάκη
2.
Πυργόσπιτο Κωστοπούλου
3.
Πυργόσπιτο Λυμπερέα
4.
Πυργόσπιτο Πατριαρχέα
5.
Πυργόσπιτο Φουντέα
6.
Οικία Πατριαρχέα (Καταραχέα)
7.
Οικία Μωκέα
8.
Πύργοι και πυργόσπιτα
των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων

«ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ»

1.
Ασβεστοκάμινο βόρεια του Αγ. Σπυρίδωνα

ΑΛΛΑ

1.
Κρήνη Μούρτζινων
2.
Τμήματα καλντεριμιού
ανατολικά του Αγ. Νικολάου
3.
Κτίσμα τελωνείου και βάρδια Δημητρέα στο Λιμάνι
4.
Βάρδια Πετρέα απέναντι από το οχυρωμένο συγκρότημα Μούρτζινων-Τρουπάκηδων

ΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

1.
Οχυρωμένο συγκρότημα Μούρτζινων-Τρουπάκηδωνμαζί με τα κτίσματα του εσωτερικού του
2.
Οχυρωμένο συγκρότημα νήσου Μερόπης

Ο αρχαιολογικός χώρος ορίζεται στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη Γ.Υ.Σ. (Φύλλο 7360/1) κλίμακας 1:5000 με συνοδευτικό πίνακα συντεταγμένων από τα σημεία : 0, 01, 02, 03, 04, 411, 412, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, ακτογραμμή, 0. Στον αρχαιολογικό χώρο συμπεριλαμβάνεται και η νήσος Μερόπη σημείο 78 ακτογραμμή σημείο 78.
Επισημαίνουμε ότι για την οριστική οριοθέτηση του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου θα τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 12 του ν. 3028/2002. Εντός του οριοθετημένου χώρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 10 και 73 παρ. 12 του ν. 3028/2002.Ως εκ τούτου, εντός του ανωτέρω αρχαιολογικού χώρου δεν επιτρέπεται χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας ή άλλων οργάνων του ΥΠΠΟ οποιοδήποτε έργο, όπως διάνοιξη νέων οδών, διαπλάτυνση ή ασφαλτόστρωση των υφισταμένων, κατασκευή ή οποιαδήποτε αλλοίωση του εδάφους, καθώς και οποιαδήποτε επέμβαση, για την οποία απαιτείται ή δεν απαιτείται έγκριση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, η οποία μπορεί να βλάψει άμεσα ή έμμεσα τις αρχαιότητες (άρ. θρο 10). Επίσης, δεν επιτρέπεται η επέκταση οικισμού ή ζώνης παραγωγικής δραστηριότητας ή άλλης μορφής χωροταξική ή πολεοδομική ζώνη χωρίς την έγκριση του ΥΠΠΟ.Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ (ΕΓΣΑ 87)

0 342057,68 4083923,62
1 342185,30 4084032,23
2 342182,63 4084057,93
3 342258,93 4084094,45
4 342345,79 4084074,34
411 342464,03 4084198,35
412 342530,53 4084312,06
05 342633,24 4084323,21
06 342809,16 4084374,46
07 342877,94 4084337,01
08 342918,47 4084307,65
09 342968,84 4084288,81
10 343262,08 4084286,52
11 343323,63 4084325,29
12 343397,44 4084294,41
13 343446,92 4084371,27
14 343472,05 4084348,64
15 343522,65 4084348,68
16 343561,91 4084357,95
17 343598,00 4084381,19
18 343633,83 4084417,89
19 343682,81 4084453,23
20 343721,95 4084469,86
21 343794,88 4084520,30
22 343805,70 4084516,30
23 343815,72 4084500,28
24 343876,22 4084571,94
25 343904,54 4084595,13
26 343904,80 4084610,59
27 343911,41 4084632,32
28 343956,84 4084663,70
29 343991,31 4084675,88
30 344023,38 4084724,51
31 344237,83 4084680,03
32 344324,37 4084479,01
33 344289,14 4084451,93
34 344251,88 4084437,04
35 344234,94 4084420,12
36 344233,58 4084393,05
37 344241,71 4084374,09
38 344236,31 4084363,24
39 344191,76 4084373,90
40 344149,52 4084367,41
41 344053,80 4084296,50
42 346975,75 4084283,43
43 343922,00 4084230,20
44 343917,91 4084190,10
45 343895,22 4084189,24
46 343867,06 4084211,91
47 343844,66 4084210,76
48 343809,61 4084196,41
49 343767,19 4084197,16
50 343749,83 4084182,13
51 343705,28 4084112,77
52 343684,45 4084095,43
53 343657,26 4084094,27
54 343624,73 4084060,46
55 343605,14 4084028,20
56 343591,41 4084025,12
57 343564,25 4084036,03
58 343523,32 4084019,39
59 343510,71 4084002,13
60 343520,91 4083964,17
61 343514,11 4083949,66
62 343487,23 4083929,91
63 343449,32 4083867,99
64 343461,97 4083842,18
65 343525,18 4083790,55
66 343342,26 4083715,24
67 343348,30 4083690,89
68 343345,63 4083679,06
69 343311,00 4083670,19
70 343290,68 4083631,00
71 343297,79 4083597,99
72 343267,67 4083564,14
73 343243,57 4083485,81
74 343256,80 4083465,23
75 342701,55 4083205,79
76 342602,27 4083044,49
77 342577,75 4082920,20
78 342326,78 4082910,74
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 06-07-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Άγιος Νικόλαος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Άγιος Σπυρίδωνας (οικογενειακός των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Αρχαία Ακρόπολη.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ακροπόλεις
Αρχαία Λατομεία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Εγκαταστάσεις Εξόρυξης
Αρχαιολογικός Χώρος Καρδαμύλης
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αρχαιολογικές Θέσεις
Ασβεστοκάμινος
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Ελληνιστικοί θαλαμοειδείς τάφοι «Διοσκούρων»
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ελληνιστικοί κιβωτιόσχημοι τάφοι.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ερειπωμένη εκκλησία
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης

Τμήματα Κτιρίου
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Κοιμητηριακός Ναός Αγίων Θεοδώρων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγ. Δημητρίου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Ιωάννη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Αγίου Νικολάου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης

Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου (σημερινός ενοριακός).
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Ναός Παναγίας (Εννιάμερα).
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι
Οικία Ιωάννη Τρουπάκη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αστικά Κτίρια
Οικία Πατριαρχέα (Καταραχέα)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αρχοντικά
Οικιστικά Σύνολα
Οικία στο συγκρότημα Τρουπάκιδων - Μούρτζινων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Αστικά Κτίρια
Πύργοι και πυργόσπιτα των Μούρτζινων-Τρουπάκηδων
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Αρχοντικά
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα
Πύργος και Οχυρό Συγκρότημα Μούρτζινου (Μουρτζιναίϊκα)
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αγροτική Οικονομία
Αμυντικά Συγκροτήματα
Βιοτεχνία / Βιομηχανία
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα
Πυργόσπιτο Κωστοπούλου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα
Πυργόσπιτο Λυμπερέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα
Πυργόσπιτο Πατριαρχέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα
Πυργόσπιτο Φουντέα
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΤΡΟΥ
Καρδαμύλης
Καρδαμύλη
Αμυντικά Συγκροτήματα
Πύργοι
Οικιστικά Σύνολα