Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Β1/Φ34/76086/1797/9-12-1981 - ΦΕΚ 775/Β/22-12-1981
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη του Ι. Ναού Αγίου Δημητρίου Αξιουπόλεως Κιλκίς ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε: Nα κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο ο Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται στο Δήμο Αξιουπόλεως Ν. Κιλκίς και σε λόφο που υψώνεται στο κέντρο της πόλης, διότι πρόκειται για μνημείο των αρχών του 19ου αι. σημαντικό τόσο από απόψεως αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής όσο και από απόψεως ιστορικής για την νεώτερη ιστορία του τόπου".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 22-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ι. Ναός Αγίου Δημητρίου
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
Αξιουπόλεως
Αξιούπολη
Ιεροί Ναοί Χριστιανικοί
Θρησκευτικοί Χώροι