Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Β1/Φ31/42301/2538/26-5-2005 - ΦΕΚ 756/Β/6-6-2005
Τίτλος ΦΕΚ Αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου.
Κείμενο
Εγκρίνουμε, από την άποψη της αρχαιολογικής νομοθεσίας, την υποβληθείσα από τις συναρμόδιες ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων και 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων πρόταση αναοριοθέτησης του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου, διότι η πυκνότητα και η ποιότητα των υφιστάμενων και των συνεχώς αποκαλυπτόμενων μνημειακών, ταφικών και οικιστικών συνόλων, επιβάλλουν την ένταξή τους σε ένα ενιαίο αρχαιολογικό χώρο, καθώς αποτελούν ιστορική, αρχαιολογική και αισθητική ενότητα, που εκτείνεται από το κάστρο του Ακροκορίνθου ως το αρχαίο λιμάνι του Λεχαίου.
Ο υπό αναοριοθέτηση αρχαιολογικός χώρος, στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:10.000 ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4....... 55,56,57, τα οποία αντιστοιχούν στον παρακάτω πίνακα συντεταγμένων:

Σημείο Χ Υ
1. - 5569,00 20275,00
2. - 5547,50 19350,00
3. - 5510,00 19195,00
4. - 5337,00 18547,00
5. - 5538,50 17200,00
6. - 6105,00 16407,00
7. - 6190,00 16260,00
8. - 6262,50 15892,50
9. - 6360,00 15586,00
10. - 6684,00 14993,50
11. - 6827,00 14817,00
12. - 8011,00 13700,00
13. - 8105,00 13650,00
14. - 9140,00 13650,00
15. - 9320,00 13686,00
16. - 9480,00 13650,00
17. - 9514,00 13703,00
18. - 9595,00 13734,00
19. - 9790,00 13673,00
20. - 9740,00 13840,00
21. - 9912,00 13855,00
22. - 9932,50 13922,00
23. - 10027,50 13947,50
24. - 10321,00 13983,00
25. - 10478,00 14041,00
26. - 10625,00 14135,50
27. - 10830,00 14296,00
28. - 11043,00 14587,00
29. - 11199,00 14752,00
30. - 11378,00 14836,00
31. - 11295,00 15402,00
32. - 11342,50 15468,00
33. - 11393,00 15469,50
34. - 11434,00 15672,00
35. - 11637,00 15850,00
36. - 11632,00 15941,00
37. - 11758,00 16096,00
38. - 11783,00 16217,00
39. - 11898,00 16268,50
40. - 11946,00 16351,00
41. - 11938,00 16420,00
42. - 11882,00 16539,00
43. - 11781,00 16869,00
44. - 11417,00 17422,50
45. - 11132,00 17614,00
46. - 10497,00 17505,00
47. - 9312,00 17519,00
48. - 9441,00 17986,00
49. - 9387,00 18842,00
50. - 9300,00 19195,00
51. - 9268,00 19288,00
52. - 9340,00 19274,00
53. - 9235,00 19818,00
54. - 9293,00 20113,00
55. - 9000,00 20135,00
56. - 9268,00 20435,00
57. - 9242,00 20545,00
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-08-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Ακροκόρινθος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αρχαίας Κορίνθου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Αρχαία Κόρινθος
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
Αρχαίας Κορίνθου
Αρχαία Κόρινθος
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Λεχαίου
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΆΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ
Λεχαίου

Λιμενικές Εγκαταστάσεις