Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/12137/370/18-3-2005 - ΦΕΚ 446/Β/7-4-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Φυλακής Δήμου Γεωργιουπόλεως, Ν. Χανίων.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1γ του Ν. 3028/2002, το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Φυλακής Δήμου Γεωργιούπολεως, Ν. Χανίων, διότι αποτελεί ένα μορφολογικά ενδιαφέρον ισόγειο λιθόκτιστο σχολικό κτίριο, το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930, σύμφωνα με το κρατικό πρόγραμμα ανέγερσης σχολικών κτιρίων της χρυσής τετραετίας Ε. Βενιζέλου (1928-1932).
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Φυλακής Δήμου Γεωργιουπόλεως, Ν. Χανίων.
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Φυλακής

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας