Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/96738ΠΕ/2237/18-1-2005 - ΦΕΚ 148/Β/ 7-2-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου επί της οδού Αριστοτέλους 17 (Ο.Τ. 166) στην πόλη της Έδεσσας, φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζηγιάννη Αικατερίνης.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με το Ν. 3028/2002, το κτίριο επί της οδού Αριστοτέλους 17 (Ο.Τ. 166) στην πόλη της Έδεσσας, φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζηγιάννη Αικατερίνης, διότι εμφανίζει ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία. Το εν λόγω κτίριο αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εκφράσεις της Art Deco, με σαφείς αναφορές στο «Streamline Moderne» στυλ της δεκαετίας του 1930, όχι μόνο στην πόλη της Έδεσσας, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 23-07-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο επί της οδού Αριστοτέλους 17 (Ο.Τ. 166) στην πόλη της Έδεσσας, φερόμενης ιδιοκτησίας Χατζηγιάννη Αικατερίνης.
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ
Εδέσσης

Αστικά Κτίρια