Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Φ17/9318/340/20-2-1985 - ΦΕΚ 163/Β/28-3-1985
Τίτλος ΦΕΚ Προστασία αρχ/κών χώρων Κοζάνης - απαγόρευση βαθειάς άροσης.
Κείμενο
"Αποφασίζουμε:
Να εξαιρεθούν από τη βαθειά άροση οι παρακάτω αρχ/κοί χώροι:
α) Οι προϊστορικοί οικισμοί και υπό κήρυξη αρχ/κοί χώροι του Σαργκιόλ: Τούμπα Ποντοκώμης, Τούμπα Μαυροδενδρίου, Τούμπα Δρεπάνου,Τούμπα Τετραλόφου, Νέα Τούμπα Ακρινής, Τούμπα στη θέση Ξεροπήγαδο Κοιλάδας, όπως φαίνεται στα διαγραμμισμένα αγροτεμάχια στα συνημμένα τοπογραφικά.
β) Οι κηρυγμένοι αρχ/κοί χώροι στις θέσεις Ράχη Τσέϊκα, Μεγάλη Ράχη θέση Κομμένοι, και θέση Ούτσινο της Κοινότητας Αιανής Κοζάνης".

ΚΝ 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 12-10-2004
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
[Νέα] Τούμπα Ακρινής στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Ακρινής

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Αρχαιολογικός χώρος Αιανής
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΙΑΝΗΣ
Αιανής
Αιανή
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Δρεπάνου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Δρεπάνου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Μαυροδενδρίου στην πεδιάδα Σαρηγκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Μαυροδενδρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ξεροπήγαδου Κοιλάδας στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Κοιλάδος

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Ποντοκώμης
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ
Ποντοκώμης

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Τούμπα Τετραλόφου στην πεδιάδα Σαργκιόλ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ
Τετραλόφου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα