Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/19926/561/14/5/2008 - ΦΕΚ 197/ΑΑΠ/27-5-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου φερ?μενης ιδιοκτησίας Αστρινού Πρινάρη, στον οικισμό Αβδανίτες της Κοινότητας Δαμαβόλου, Δήμου Κουλούκωνα του Ν. Ρεθύμνης
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του ν.3028/2002 του κτιρίου, φερόμενης ιδιοκτησίας Αστρινού Πρινάρη, στον οικισμό Αβδανίτες, του Δήμου Κουλούκωνα του Ν. Ρεθύμνης, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, με τα στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΑ, μονογραμμένο από το Πρόεδρο του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, διότι παρουσιάζει αρχιτεκτονικά, δομικά και μορφολογικά στοιχεία, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της ιστορίας του τόπου και είναι συνδεδεμένο με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 15-06-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτήριο στον οικισμό Αβδανίτες, φερόμενης ιδ.Αστρινού Πρινάρη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ
Δαμαβόλου
Αβδανίται
Αστικά Κτίρια