Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/29438/5-5-1981 - ΦΕΚ 295/Β/22-5-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης σπιτιού στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21 στην Ελευθερούπολη, ιδιοκτησίας κληρονόμων Κανλή, και της γέφυρας Φανίτσου ως ιστορικού διατηρητέου μνημείου.
Κείμενο
"1) Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία, το κτίριο στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21 στην Ελευθερούπολη, ιδιοκτησίας κληρονόμων Κανλή, γιατί αποτελεί αξιόλογο και χαρακτηριστικό δείγμα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής: το ισόγειο του κτιρίου χωρίς ανοίγματα έχει φρουριακό χαρακτήρα, ενώ ο όροφος είναι διάτρητος από ανοίγματα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κύρια όψη του κτιρίου, στην οποία ο όροφος προεξέχει τριγωνικά σχηματίζοντας δύο γωνιακά σαχνισιά, που οργανώνονται συμμετρικά γύρω από έναν κεντρικό άξονα, ενώ η υποχώρηση της όψης μεταξύ των δύο σαχνισιών δημιουργεί εξώστη με μεταλλικό κιγκλίδωμα. Ο κεντρικός άξονας συμμετρίας τονίζεται επίσης από ένα ημικυκλικό αέτωμα με διακοσμημένο τύμπανο από ξυλόγλυπτο ρόδακα και έλικες.
Το παραπάνω κτίριο έχει επίσης και νεοκλασσικά μορφολογικά στοιχεία, όπως είναι τα ξύλινα κολονάκια που τονίζουν τις γωνίες και το κέντρο των όψεων και η ξύλινη οδοντωτή ταινία που περιτρέχει τις όψεις κάτω από την κορνίζα της στέγης.
2) Χαρακτηρίζουμε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο τη γέφυρα Φανίτσου στην Ελευθερούπολη, γιατί αποτελεί αξιόλογο δείγμα τοπικής αρχιτεκτονικής του περασμένου αιώνα".

KN 5351/1932, άρθρο 52
N 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 16-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Γέφυρα Φανίτσου
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ελευθερούπολης
Ελευθερούπολις
Γέφυρες
Κτίριο στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 21 στην Ελευθερούπολη, ιδ. κληρονόμων Κανλή
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ελευθερούπολης
Ελευθερούπολις
Αστικά Κτίρια