Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/46464/1290/23-7-2008 - ΦΕΚ 354/ΑΑΠ/11-8-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου, στο Δ.Δ. Πηγαδίων Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 γ, του ν. 3028/2002, το κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου, στο Δ.Δ. Πηγαδίων, Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων, διότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή, την ιστορία και τις μνήμες των κατοίκων του χωριού και αποτελεί τυπικό δείγμα «μοντέρνας σχολικής αρχιτεκτονικής», όπως αυτή νοείται στον ελλαδικό χώρο από τη δεκαετία του 1930 και εξής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Πρώην Δημοτικό Σχολείο, στο Δ.Δ. Πηγαδίων Δήμου Κατσανοχωρίων, Ν. Ιωαννίνων
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ
ΚΑΤΣΑΝΟΧΩΡΙΩΝ
Πηγαδίων

Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας