Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ20/58123/2531/11-11-1993 - ΦΕΚ 899/Β/13-12-1993
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διιόρθωση Σφαλμάτων του ΦΕΚ 863/Β/31-11-1993.
Τελευταία Ενημέρωση 16-12-2004
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη νήσο Αγίου Ισιδώρου (προϊστορικά οικιστικά λείψανα κλπ). Καθορισμός Ζώνης Α απολύτου προστασίας.
ΛΕΣΒΟΥ
ΛΕΣΒΟΥ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Λουτρών

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα