Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 29916/860/1-7-2008 - ΦΕΚ 295/ΑΑΠ/15-7-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Συγκροτήματος του νερόμυλου και της νεροτριβής που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεριακησίου στο Δήμο Αγίου Δημητρίου του Νομού Ιωαννίνων, φερομένης ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του ν. 30282002, το Συγκρότημα του νερόμυλου και τις νεροτριβής που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θεριακησίου, του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο Νομό Ιωαννίνων, φερομένης ιδιοκτησίας του Δήμου Αγίου Δημητρίου, διότι αποτελεί ένα ενδιαφέρον συγκρότημα της προβιομηχανικής περιόδου, 19ος αι., χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής, λαϊκής, ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Ο νερόμυλος με τη νεροτριβή είναι συνδεδεμένα με τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής και αποτελούν σημαντική μαρτυρία για τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή του Ν. Ιωαννίνων, από το 7Ρ3 αι. έως τις μέρες μας.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 11-08-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νερόμυλος και Νεροτριβή
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΩΔΩΝΗΣ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Θεριακησίου

Αγροτική Οικονομία
Μύλοι