Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48750/2564/7-10-1994 - ΦΕΚ 848/Β/15-11-1994
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη ως Αρχαιολογικού χώρου της περιοχής της Κοινότητας Αξιοχωρίου (πρώην "Βαρδαρόφτσα"), Επαρχίας Κιλκίς, Ν. Κιλκίς.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την αριθ. πρωτ. YΠΠO/APX/A1/Φ16/59168/2199π.ε/1-2-86 (ΦEK 118/B/19-3-86 και ΦEK 561/B/27-8-86) Aπόφαση και κηρύσσουμε ως Aρχαιολογικό Xώρο την περιοχή της Kοινότητας Aξιοχωρίου, όπως αυτή σημειώνεται στο απόσπασμα χάρτη ΓYΣ 1:5000, που συνοδεύει την παρούσα απόφαση, περικλειόμενη από τη γραμμή που ορίζεται από τα σημεία 1 έως 24-1, τα οποία αντιστοιχούν σε ζεύγη συντεταγμένων, ως ακολούθως:

ΣYNTETAΓMEΝEΣ:
ΣHMEIA
X Ψ
1 14223.90 14348.90
2 15097.50 14342.50
3 15100.10 12722.20
4 14914.90 12721.10
5 14744.50 12726.20
6 14686.10 12718.40
7 14484.50 12715.00
8 14366.10 12685.50
9 14262.50 12671.50
10 14244.60 12855.70
11 14282.10 13014.60
12 14294.80 13139.70
13 14284.50 13176.20
14 14296.40 13209.90
15 14275.50 13365.50
16 14269.60 13422.50
17 14242.50 13504.90
18 14236.70 13594.50
19 14218.80 13653.90
20 14204.90 13724.30
21 14225.10 13764.90
22 14269.10 13941.80
23 14265.20 14089.10
24 14249.50 14239.10

O παραπάνω κηρυσσόμενος χώρος, εκτός από τον προϊστορικό οικισμό (τούμπα) νοτίως της Kοινότητας, περιλαμβάνει επιπλέον οικισμό ιστορικών χρόνων στη θέση του σημερινού χωριού, καθώς και εκτεταμένα νεκροταφεία κλασσικών - ρωμαϊκών χρόνων κατά μήκος της ανατολικής πλευράς της κοίτης του Aξιού ".

KN 5351/1932
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων: ΦΕΚ 961/Β/23-12-1994. Οι διορθώσεις έχουν ενσωματωθεί στο κείμενο κήρυξης.
Τελευταία Ενημέρωση 10-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νεκροταφεία Κλασσικών - Ρωμαϊκών Χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Αξιοχωρίου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Οικισμός Ιστορικών Χρόνων
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Αξιοχωρίου
Αξιοχώριον
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα
Προϊστορικός Οικισμός, "Βαρδαρόφτσα"
ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
Αξιοχωρίου

Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα