Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/377/23746/15-4-1992 - ΦΕΚ 350/Β/28-5-1992
Τίτλος ΦΕΚ
Κείμενο
"Xαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 1469/50 το κτίριο ιδιοκτησίας Υπαπαντής Σαπουνάκη στη συνοικία Αγία Θεολόγου στην Ποθαία Καλύμνου μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του, στα όρια ιδιοκτησίας, διότι αποτελεί αντιπροσωπευτικό αρχοντικό της Καλύμνουτων αρχών του αιώνα μας, με αξιόλογα νεοκλασσικά στοιχεία, εφευρετικά δεμένα με την ντόπια λαϊκή αρχιτεκτονική παράδοση.
Επίσης στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει αξιόλογος ζωγραφικός διάκοσμος".
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Αναδημοσίευση: ΦΕΚ 359/Β/5-6-1992
Τελευταία Ενημέρωση 18-04-2006
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχοντικό στην Πόθια Καλύμνου, ιδ.Υπαπαντής Σαπουνάκη
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝΑρχοντικά
Αστικά Κτίρια