Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/Γ/847/32787/26-5-1981 - ΦΕΚ 331/Β/9-6-1981
Τίτλος ΦΕΚ Περί χαρακτηρισμού ως έργου τέχνης οικίας στη Χώρα Καλύμνου, ιδιοκτησίας Μηνά Λισγάρη.
Κείμενο
"Χαρακτηρίζουμε ως έργο τέχνης που χρειάζεται ειδική κρατική προστασία το κτίριο στη Χώρα Καλύμνου, ιδιοκτησίας Μηνά Λισγάρη, γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον με τη συμμετρική διάρθρωση της όψεως καθώς και αξιόλογα επί μέρους μορφολογικά στοιχεία, όπως είναι οι παραστάδες των ανοιγμάτων που φέρουν υπέρθυρα στολισμένα με ρόδακες, το μαρμάρινο μπαλκόνι που έχει περίτεχνο κιγκλίδωμα και φουρούσια διακοσμημένα με τη διπλή νεοκλασσική έλικα και οι ξύλινες πόρτες εισόδου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ανθεμωτή ανάγλυφη διακόσμηση της στέψης του κτιρίου".

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 19-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Οικία στη Χώρα Καλύμνου, ιδ. Μηνά Λισγάρη.
ΚΑΛΥΜΝΟΥ
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ


Κάλυμνος
Αστικά Κτίρια