Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/73614/1745/ 2-2-2005 - ΦΕΚ 226/Β/21-2-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου,του κτιρίου που στεγάζει το μητροπολιτικό μέγαρο,με τον περιβάλλοντα χώρο του, ιδιοκτησίας της Ι.Μ.Πολυάνης και Κιλκίς,στις οδούς Μητροπολίτου Χαρίτωνος και Ελ.Βενιζέλου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3028/2002 το Μητροπολιτικό μέγαρο ,-χωρίς τις προγενέστερες προσθήκες- λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής αλλά και κοινωνικής σημασίας του για την πόλη του Κιλκίς, με ζώνη προστασίας τμήμα του οικοπέδου του,όπως αυτό ορίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ,με τα στοιχεία ΚΛΜΝΞΟΠΗΚ που ορίζεται στα Βόρεια από τις δύο οκταόροφες πολυκατοικίες,στα δυτικά και νότια από τις οδούς Μητροπολίτου Χαρίτωνος και Ελ.Βενιζέλου και στα ανατολικά από την κάθετη ευθεία στην οδό Ελ.Βενιζέλου και σε απόσταση 11 μέτρων απ΄την ΝΑ γωνία του μητροπολιτικού μεγάρου,σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο,ιδιοκτησίας της Ι.Μ.Πολυάνης και Κιλκίς.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 14-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο που στεγάζει το μητροπολιτικό μέγαρο,με τον περιβάλλοντα χώρο του, ιδιοκτησίας της Ι.Μ.Πολυάνης και Κιλκίς,στις οδούς Μητροπολίτου Χαρίτωνοςκαι Ελ.Βενιζέλου.
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΙΛΚΙΣ
Κιλκίς
Κιλκίς
Αστικά Κτίρια
Κτίσματα Κοινής Ωφελείας