Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/15455/458/27-4-2005 - ΦΕΚ 696/Β/24-5-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιριακού συκροτήματος (τέσσερα κτίσματα),ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη στην περιοχή Σκουλούφια του Δήμου Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο το κτιριακό συκρότημα (τέσσερα κτίσματα), ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη στην περιοχή Σκουλούφια του Δήμου Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου, διότι τα παραπάνω κτίρια διαθέτουν ενδιαφέροντα μορφολογικά και αρχιτεκτονικά στοιχεία σημαντικά για την μελέτη της ιστορίας της αρχιτεκτονικής στην περιοχή αυτή της Κρήτης και πληρούν τις προυποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις του ν.3028/2002.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 03-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτιριακό συκρότημα (τέσσερα κτίσματα),ιδιοκτησίας Γ.Μανωλακάκη στην περιοχή Σκουλούφια του Δήμου Αρκαδίου του Ν.Ρεθύμνου.
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΚΑΔΙΟΥ
Σκουλουφίων
Σκουλούφια
Καταλύματα
Αστικά Κτίρια