Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/36375/1837/8-8-1994 - ΦΕΚ 756/Β/10-10-1994
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση σφάλματος στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/36375/1837/94 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού.
Κείμενο
Διόρθωση Σφάλματος

Στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/36375/1837/8-8-1994 απόφαση Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 645/Β/26-8-1994) διορθώνεται η συντετγμένη Ψ του σημείου Ν της Ζώνης Α του αρχαιολογικού χώρου στη θέση Πλατάνια Μ. Βρύσης ως εξής: Ψ=+15990.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων του ΦΕΚ 645/Β/26-8-1994.
Τελευταία Ενημέρωση 05-09-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Αρχαιολογικός χώρος στη θέση "Πλατάνια" Μεγάλης Βρύσης (προϊστορικός οικισμός). Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΑΜΙΕΩΝ
ΛΑΜΙΕΩΝ
Μεγάλης Βρύσης
Μεγάλη Βρύση
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα