Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΙΝΕΣΑΚ/17578/510/30-3-2006 - ΦΕΚ 476/Β/17-4-2006
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Κ.Δ Ραπτόπουλου, Κοινότητας Τριπύλας, Ν. Μεσσηνίας.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, του ν. 3028/2002, το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Κ.Δ. Ραπτόπουλου, της Κοινότητας Τριπύλας, Ν. Μεσσηνίας, διότι εντάσσεται στην οργανωμένη δόμηση σχολικών κτιρίων των αρχών του 20ου αιώνα, που συντελέστηκε με τη συμβολή του διακεκριμένου νομομηχανικού του Υπουργείου Παιδείας Δημητρίου Καλλία, έχει ενδιαφέροντα μορφολογικά στοιχεία και είναι στενά συνδεδεμένο με την ιστορία του οικισμού και τις μνήμες των κατοίκων της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 13-09-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το κτίριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου στο Κ.Δ Ραπτόπουλου, Κοινότητας Τριπύλας, Ν. Μεσσηνίας.
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
ΤΡΙΠΥΛΗΣ
Ραπτοπούλου
Ραπτόπουλον
Αστικά Κτίρια