Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ 1386/22-4-1972 - ΦΕΚ 323/Β/10-5-1972
Τίτλος ΦΕΚ Περί άρσεως χαρακτηρισμού ως διατηρητέων Μνημείων δύο οικοδομών εν τη Παλαιά πόλει Κερκύρας.
Κείμενο
Αποφασίζομεν: Τροποποιούντες την υπ' αριθ. 4701/3-3-1967 ημετέραν καθ' ο μέρος αφορά αύτη εις την κήρυξιν ως διατηρητέων μνημείων των εν Κερκύρα και επί των οδών Αρσενίου και Αγίων Πατέρων 22 δύο οικοδομών αντιστοίχως, αίρομεν τον χαρακτηρισμόν των ως άνω οικοδομών λόγω επικινδύνου ετοιμορροπίας τούτων.

ΚΝ 5351/1932, άρθρο 52
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 02-11-2007
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο στην οδό Αγίων Πατέρων 22 στην Κέρκυρα. Αποχαρακτηρισμός.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Κτίριο στην οδό Αρσενίου στην Κέρκυρα. Αποχαρακτηρισμός.
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Αστικά Κτίρια
Παλαιά πόλη Κέρκυρας (Α). Αρχαιολογικός χώρος
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ
Κερκυραίων
Κέρκυρα
Οικιστικά Σύνολα