Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/Γ/13081/389/7-4-2005 - ΦΕΚ 532/Β/21-4-2005
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του Φρουρίου Λιμένος Λουτρού Σφακίων, ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε ως μνημείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1β του Ν. 3028/2002, το Φρούριο Λιμένος Λουτρού Σφακίων, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, διότι αποτελεί ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονική κατασκευή της φρουριακής τέχνης, όπως αυτή αναπτύχθηκε κατά τα τέλη του 19ου αιώνα (από περιγραφή του Άγγλου περιηγητή Spratt προκύπτει ότι προϋπήρχε του έτους 1853).Η κατασκευή είναι συνδεδεμένη με την ιστορική μνήμη των κατοίκων της περιοχής.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-09-2009
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Το Φρούριο Λιμένος Λουτρού Σφακίων, ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.
ΧΑΝΙΩΝ
ΣΦΑΚΙΩΝ

Ανωπόλεως
Λουτρόν
Αμυντικά Συγκροτήματα
Κάστρα / Φρούρια