Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΕ/Α1/Φ24/83599/2733/23-12-1981 - ΦΕΚ 50/Β/10-2-1982
Τίτλος ΦΕΚ Κήρυξη νησίδων Μόχλου-Ψείρας Σητείας ως τόπων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
Κείμενο
"Συμπληρώνουμε την παραπάνω απόφαση (ΥΑ 9597/12-9-1970, ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970) και κηρύσσουμε τις νησίδες Μόχλος και Ψείρα Κοινοτήτων Λάστρου και Τουρλωτής Σητείας και την περιοχή του οικισμού Μόχλου με ζώνη χιλίων μέτρων γύρω από αυτήν, ως τόπων ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους."

ΚΝ 5351/1932
Ν 1469/1950
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 30-01-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Νησίδα Μόχλος
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Τουρλωτής
Μόχλος
Φυσικοί Χώροι
Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Εγκαταστάσεις Υποδομής / Παραγωγής
Οικιστικά Σύνολα
Νησίδα Ψείρα
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΣΗΤΕΙΑΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ
Λάστρου

Νεκρικοί Χώροι και Μνημεία
Αρχαιολογικές Θέσεις
Οικιστικά Σύνολα