Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/19962/565/21-4-2008 - ΦΕΚ 171/ΑΑΠ/14-5-2008
Τίτλος ΦΕΚ Χαρακτηρισμός ως μνημείου του κτιρίου «Κανισκέρειου Κληροδοτήματος», φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς, στη Μακρυράχη Δήμου Ζαγοράς, στο Πήλιο Ν. Μαγνησίας
Κείμενο
Χαρακτηρίζουμε το κτίριο του «Κανισκέρειου Κληροδοτήματος» φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς, στη Μακρυράχη του Δήμου Ζαγοράς, στο Πήλιο Ν. Μαγνησίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1β του ν.3028/2002, διότι αποτελεί αξιόλογο και αντιπροσωπευτικό δείγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του Πηλίου των μέσων του 19ου αιώνα, με ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά, μορφολογικά και τυπολογικά στοιχεία και μαζί με τα υπόλοιπα κτίσματα του οικισμού συνθέτει ένα οικιστικό σύνολο υψίστης αρχιτεκτονικής και πολεοδομικής αξίας. Επίσης το κτίριο συνδέεται άμεσα με τη σημαντική προσωπικότητα της περιοχής, τον ευεργέτη Γεώργιο Κανισκέρη, ο οποίος συνέβαλε με τις δωρεές του στην ανάπτυξη του χωριού του και της ευρύτερης περιοχής του και για το λόγο αυτό αποτελεί σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της Μακρυράχης του Δήμου Ζαγοράς.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις
Τελευταία Ενημέρωση 18-05-2010
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κτίριο «Κανισκέρειου Κληροδοτήματος», φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Ζαγοράς, στη Μακρυράχη Δήμου Ζαγοράς, στο Πήλιο Ν. Μαγνησίας
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
ΖΑΓΟΡΑΣ
Μακρυρράχης

Αστικά Κτίρια