Νέα Αναζήτηση | Συμβουλές Αναζήτησης | Πληροφορίες | www.culture.gr
Αριθμός Υπουργικής Απόφασης - Αριθμός ΦΕΚ ΥΑ ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/61205/3235/20-12-1994 - ΦΕΚ 456/Β/24-5-1995
Τίτλος ΦΕΚ Διόρθωση Σφάλματος στην ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/61205/3235/20.12.1994 απόφαση ΥΠΠΟ.
Κείμενο
ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διορθώνεται η ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ14/61205/3235/20-12-1994 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995, ως ακολούθως: Η ζώνη Α ορίζεται από τα σημεία ΑΒΓΔΕΖΗΘ-Α και στα νότια από τον κοινοτικό δρόμο Α Β Γ Δ΄.
Χάρτες - Πατήστε πάνω στις μικρογραφίες, για να εμφανιστούν οι χάρτες
Παρατηρήσεις Διόρθωση Σφαλμάτων του ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995.
Τελευταία Ενημέρωση 23-10-2008
Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία που αντιστοιχούν στο ΦΕΚ
Ονομασία Περ Ενότητα Δήμος Δημ Ενότητα Κοινότητα Οικισμός Είδος Μνημείου
Κάστρο Μενδενίτσας στη Βοδονίτσα. Καθορισμός Ζωνών Προστασίας Α και Β.
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΜΩΛΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΩΛΟΥ
Μενδενίτσης
Μενδενίτσα
Αρχαιολογικές Θέσεις